Actueel
Het laatste nieuws...

Rood Licht -Dikke Balk
Sensibiliserings werken Zegenplein.

Defensie draagt veiligheid hoog in het vaandel, zowel voor onze eigen mensen, als voor de andere weggebruikers wanneer we met militaire voertuigen op de openbare weg komen.

Aangezien binnenkort het kruispunt van de Bierwertslei en de Essensteenweg wordt afgesloten, zal het zware militaire verkeer dat vertrekt uit de kazerne via het kruispunt van de Kapellei en de Bredabaan de kazerne verlaten richting de autostrade.  Dit betekent dus midden in het centrum van Maria-Ter-Heide, waar ook veel fietsverkeer is, met ook schoolgaande kinderen.

Onder zwaar militair verkeer verstaan we onder ander gepantserde voertuigen, al dan niet met een kanon/mortier of een andere aanhangwagen erachter.  Naast de gepantserde voertuigen beschikken wij ook over grote vrachtwagens met grote draaicirkels.  Al deze voertuigen zullen moeten afdraaien op dit kruispunt, op zich al een uitdaging, te midden van ander verkeer.

Om onze militaire chauffeurs hierop voor te bereiden, werd het kruispunt alvast nagebouwd in de kazerne, om de moeilijke bochten te leren nemen, terwijl er wordt gecontroleerd in de dode hoeken.  Wij hebben intern de richtlijn uitgevaardigd dat geen enkel voertuig de baan op mag met enkel de chauffeur.  Er zal steeds een passagier bij zitten die de andere kant van het voertuig in het oog houdt en controleert of er zich niemand in de dode hoek bevindt wanneer het voertuig afdraait.

Dit is een eerste stap richting het toekomstig afsluiten van het kruispunt, waarbij wij streven naar maximale veiligheid voor iedereen, door interne briefings en trainingen.

De Gemeente Brasschaat en de Lokale Politie Brasschaat zijn eveneens nauw betrokken bij dit project via informatiecampagnes en acties bij de scholen.  Dit om ook de jonge weggebruikers te leren omgaan met de gevaren van dode hoeken van grote voertuigen, of dit nu militaire of civiele voertuigen zijn.

Voertuig
Sensibilisering
Voertuig