Peterstad - Lier

Om de banden te versterken tussen de Belgische bevolking en de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD) stuurde de Opperbevelhebber van de BSD, LtGen Crahay, in 1961 een brief aan verschillende steden en gemeenten in België met de vraag het peterschap te willen aanvaarden over een eenheid uit de BSD die ooit bij hen gekazerneerd was.

In zijn brief aan de burgemeester van Lier stelde hij voor om het 2de Artilleriebataljon uit Siegen, dat in de loop van de Belgische geschiedenis nauwe banden had met de stad Lier, als petekind te aanvaarden.

Eind 1961 meldde het stadsbestuur dat het akkoord ging met het voorstel en bereid was om vernieuwde contacten met 2A aan te knopen. Nadat de Commandant van 2A op de hoogte was gebracht, volgde een drukke briefwisseling tussen de stad en de eenheid.

Op 22 juli 1962 werd het peterschap plechtig gevierd in het kader van de feestelijkheden rond ‘750 jaar stad Lier’. Het programma bestond o.a. uit een eerbetoon aan de gesneuvelden van 2A en 4A op de erekoer van de Dungelhoeffkazerne, een optocht door de stad, een Te Deum in de St-Gummaruskerk en een bloemenhulde voor de burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen.

Sinds 1962 is het peterschap tussen de stad Lier en 2A uitgegroeid tot een stevige vriendschapsband, met tal van wederzijdse contacten. Na de reorganisatie van de artilleriecomponent in 2010 werden de tradities van 2A en het peterschap van de stad Lier overgedragen op het nieuw opgerichte Bataljon Artillerie.

Op 4 mei 2012 werd de 50 jarige affiliatie gevierd en bekrachtigd tijdens een medailleparade op de grote markt van Lier.