Zeewaartse schietoefeningen !!!!

Vanop de militaire basis in Lombardsijde (Nieuwpoort) organiseert Defensie regelmatig zeewaartse schietoefeningen. Om de veiligheid van de scheepvaart te garanderen is tijdens die oefeningen een gedeelte van de zee (sector) verboden voor alle scheepvaart.

De betrokken sectoren staan jaarlijks opgesomd in de Berichten Aan Zeevarenden (BAZ, nummer 01 §1/36), uitgegeven door de Vlaamse Overheid (Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, Intern Verzelfstandigd Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust, Hydrografie). Ze zijn ook terug te vinden op de website van de Vlaamse Hydrografie en op de maritieme kaarten. De geplande militaire activiteiten van het schietveld en de beperkingen van het gebruik van die sectoren door de scheepvaart worden gepubliceerd in de maandelijkse BAZ.

Schietsectoren

Er bestaan drie schietsectoren:

 • Kleine sector: De gevaarlijke zone is begrepen in een sector met een straal van 2,5 mijl rond de vuurtoren van Nieuwpoort, begrensd door de peilingen 114° van de vuurtoren van Nieuwpoort en 191° van de vroegere WT van Westende (positie 51° 10′, 14 N – 2° 46′, 62 E).
 • Middensector: De gevaarlijke zone is begrepen in een sector met een straal van 7,5 mijl rond de positie 51° 08′, 62 N – 2° 46′, 15 E, begrensd door dezelfde peilingen als de kleine sector.
 • Grote sector: De gevaarlijke zone is begrepen in een sector met een straal van 12 mijl rond de positie 51° 08′, 62 N – 2° 46′, 15 E, begrensd door dezelfde peilingen als de middensector.

Signalisatie

Aan de top van de mast, geplaatst op positie 51° 09’, 29 N – 2° 44’, 15 E op 350 m WSW van de watertoren van Nieuwpoort wordt een signaal geplaatst. De vorm hangt af van de sector waarin wordt geoefend:

 • Kleine sector (K) : vierkante rode vlag met één rood bolvormig signaal erboven.
 • Middensector (M) : vierkante rode vlag met twee rode bolvormige signalen erboven.
 • Grote sector (G) : vierkante rode vlag met drie rode bolvormige signalen erboven.

Na het einde van de schietoefening wordt de signalisatie neergehaald.

Bij iedere schietoefening wordt een signalisatiepaneel zichtbaar gemaakt, rechts van de uitgang van de havengeul van Nieuwpoort. Op dit paneel staat:

GEVAAR – DANGER
ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN
INFO VHF 67
C/S:SN

SN (Sierra November) is de roepnaam van de schietsector Lombardsijde. De werkfrequentie is VHF-kanaal 67. De radio is enkel bemand tijdens de schietoefeningen. Bij het einde van iedere schietoefening wordt de tekst van het paneel onzichtbaar gemaakt

Planning

Om de gebruikers (pleziervaart, zeilclubs, visserij, enz.) beter te informeren, publiceert Defensie in de agenda meer gedetailleerde informatie over het gebruik van de sectoren en de beperkingen voor de scheepvaart. Die informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Eventuele suggesties of adressen van andere geïnteresseerden kan je doorgeven via het contactformulier in het menu ‘Contact’.

In principe zijn er geen schietoefeningen tegen lucht- of zeedoelen gepland en is de scheepvaart vrij in deze periodes:

 • op ALLE zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen
 • van 19 december 2020 tot en met 03 januari 2021
 • van 13 tot en met 21 februari 2021
 • van 03 tot en met 18 april 2021
 • van 13 tot en met 16 mei 2021
 • 24 mei 2021
 • van 12 juni tot en met 12 september 2021
 • van 30 oktober tot en met 07 november 2021
 • 11 november 2021
 • 15 november 2021
 • van 18 december 2021 tot en met 02 januari 2022

De zeewaartse schietoefeningen worden ook nooit georganiseerd op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen

Datum Dag Begin Einde Sector(*)

13 December

14 December

15 December

16 December

17 December

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

0800

0800

0800

0800

0800

1600

1600

1600

1600

1600

K

K

K

K

K

(*): K : Kleine sector

M : Middensector

G : Grote sector