Officier


Je job

Als officier bij de artillerie ben je verantwoordelijk voor het beheer van het personeel en het materieel van een peloton. (ongeveer 40 soldaten en onderofficieren).

In beeld

 • Officier
 • Officier

Je uitdaging

In alle omstandigheden (in het kwartier, oefeningen, manoeuvres en operaties), ongeacht de omgeving, ongeacht de weersomstandigheden:

 • een peloton leiden teneinde de opdracht ervan te kunnen uitvoeren
 • het personeel van het peloton opleiden en trainen
 • beheer van personeel en materieel van dit peloton
 • met dit peloton opdrachten uitvoeren in elke omstandigheid en om het even welke omgeving Je hoofdtaken zullen bestaan uit:

– OPLEIDEN

+ van personeel om te overleven in het gevecht
+ uitvoering van de oefenkalender
+ gevechtsmethodes actueel houden

– VOORBEREIDEN

+ van materieel voor het uitvoeren van opdrachten
+ uitvoering van de logistieke kalender
+ de aanwezigheid en toestand van het materieel controleren

– BEGRIJPEN

+ van opgelegde opdrachten
+ de gekregen orders begrijpen
+ inschatten van de situatie

– UITVOEREN

+ van de opgelegde opdrachten, dit zowel in geïsoleerde toestand als in de schoot van een grotere entiteit

– LEIDEN

+ van het peloton bij een operationele inzet door:
+ oordeelkundige tewerkstelling van de middelen van het peloton
+ waken over de mentale operationaliteit van het personeel van het peloton

– ANALYSEREN

+ van het geheel van de genomen maatregelen om de uitvoering ervan te verbeteren

Opleiding

Er bestaan verschillende mogelijkheden om officier te worden:

 • beroepsofficier

– via de normale werving
– via de werving op diploma (op basis van een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs
– via de aanvullende werving (op basis van een reeds begonnen vorming)

 • officier van het hulpkader
 • reserveofficier

De VORMING doorloopt een cyclus van meerdere maanden en bestaat uit:

 • een militaire basisvorming:
 • de militaire initiatiefase
 • de militaire basisopleiding officier
 • een gespecialiseerde professionele voming in het Bataljon Artillerie te Brasschaat (houwitser, mortier) of te NIEUWPOORT (mistral)
 • een stageperiode in de eenheid