LOGO


Ontstaan
Het Logo ontstond uit een bundeling van ideeën van mensen van het bataljon zelf.
Het grafisch ontwerp werd uitgevoerd door Adjudant De Vijlder

De Latijnse spreuk

“Regis Ultima Ratio”: De artillerie wordt ingezet als laatste hoop van de koning.

De kroon

Staat voor Koninklijke Artillerie.

De gekruiste kanonnen en kanonskogels

Verwijzen naar de verbondenheid met het artilleriewapen in het algemeen.

De klauwende leeuw

Verwijst enigszins naar België (wordt ook hernomen in het wapenschild van België) omdat het Bataljon Artillerie de enige artillerie-eenheid is in de Belgische Defensie.
Anderzijds verwijst hij naar de moed en de kracht van de artilleristen.
De leeuw is ook de koning der dieren en gezien de ondereenheden / batterijen ook een dier als mascotte hebben was dit een logische keuze. De leeuw als leider van het geheel.

De ring

Symboliseert de eenheid / verbondenheid van de verschillende artilleriecapaciteiten aanwezig in het Bataljon Artillerie.
Duidt ook op het samensmelten van alle artillerie-eenheden tot één geheel.
De eenheidsnaam werd toegekend op 15 oktober 2010 en wordt gedeeltelijk links en rechts in het Nederlands vermeld. De Nederlandstalige vermelding duidt erop dat het bataljon als eenheid nog enkel Nederlandstalig is.
De leuze “Regis Ultima Ratio” wordt onderaan op de ring tussen de zundgaten van de gekruiste kanonnen vermeld.

De kleuren

De gebruikte kleuren zijn de metaalkleuren
uit de heraldiek namelijk goud en zilver.

Image