Historiek


Met de reorganisatie van Defensie van 2009 werden alle artillerie-eenheden van het Belgisch leger afgeschaft, op één na. De enige overblijvende eenheid ontstond door de samensmelting van het 2de Regiment Veldartillerie (2A, die op haar beurt enkele jaren voordien de Batterij Veldartillerie Para Commando had geïntegreerd), het 14de Regiment Luchtdoelartillerie (14A) en het Departement Artillerie (traditiedrager van het 6de Artillerie). De nieuwe eenheid is operationeel sinds juli 2010. Ze werd omgedoopt tot Bataljon Artillerie en adopteerde het vaandel van het 2de Regiment Veldartillerie.

Het Bataljon Artillerie is vandaag actief op twee plateau’s:

De hoofdgroep is gekazerneerd in het Kwartier West in Brasschaat,

Image

dat al sinds 1870 een vooraanstaande rol speelt in de rijke geschiedenis van de Belgische artillerie en dat decennialang onderdak bood aan o.a. het 6e Bataljon Artillerie en de Artillerieschool, onder tal van diverse benamingen.

Daarnaast is er het Kamp van Lombardsijde, dat traditioneel de thuisbasis vormde voor het 14e Regiment Luchtdoelartillerie en de Luchtdoelartillerieschool.

Image