Opdrachten van het Bataljon Artillerie


Als artillerie eenheid

 • leveren we vuursteun met de systemen houwitser 105 mm en mortier 120 mm
 • leveren we de sensoren die aan doelverwerving doen en de aangevraagde vuursteun lucht-grond controleren
 • bouwen we het systeem ULTIMA en stellen we het in werking
 • zorgen we voor de doorsturing van video- en radarbeelden
 • staan wij in voor de integratie van de eigen en toegewezen vuursteunmiddelen in het operationeel plan van de gesteunde nationale of internationale eenheden en/of formaties
 • verstrekken wij vormingen, training en vervolmakingen in het domein van vuursteun
 • beheren wij het artillerie materieel.

Als eenheid van de Landcomponent

 • houden wij ons klaar om deel te nemen aan bewakingsopdrachten en steunopdrachten (voornamelijk in het domein van de civiele-militaire samenwerking en psychologische operaties) in een nationaal en internationaal kader, met hiervoor specifiek gevormd personeel
 • houden wij ons klaar om middelen in steun van activiteiten van andere eenheden of vormingsinstellingen van Defensie te leveren
 • plannen en co√∂rdineren wij het gebruik van de schietvelden BRASSCHAAT en LOMBARDSIJDE ten voordele van de klanteenheden
 • houden we ons klaar om bijkomende opdrachten uit te voeren.

Als eenheid van Defensie

 • beheren wij de installaties in het Kwartier BRASSCHAAT en LOMBARDSIJDE
 • garanderen we de veiligheid bij het gebruik van de ter beschikking gestelde installaties en waken we over de naleving van de richtlijnen ter zake
 • verzekeren we de bescherming en het beheer van het milieu op de ter beschikking gestelde gronden door preventieve maatregelen en controles, en het nemen van aangewezen acties in geval van incidenten
 • organiseren en omkaderen we de Mars van de IJzer ter versterking van de band Leger-Natie
 • helpen we de nationale algemene territoriale steun verzekeren
 • houden we ons klaar om bijkomende opdrachten uit te voeren.