Operationele hoofdcapaciteiten

Het Bataljon Artillerie beschikt over twee operationele hoofdcapaciteiten: een capaciteit vuursteun (veldartillerie) en een capaciteit luchtverdediging (luchtdoelartillerie).

De vuursteuncapaciteit van het Bataljon Artillerie wordt verzorgd door twee operationele batterijen die elk in staat zijn om met de Mortier 120mm en/of de Houwitser 105mm te ontplooien. Het gaat hier om lichte wapensystemen van Franse makelij die het mogelijk maken effecten te genereren tot op een afstand van 11 (Mor) of 15 (How) kilometer. De beperkingen in dracht van beide wapensystemen worden gecompenseerd door hun hoge strategische, operationele en zelfs tactische mobiliteit dankzij zowel hun parachuteerbaarheid als hun luchtvervoerbaarheid.

Voor de luchtverdedigingscapaciteit kan het Bataljon Artillerie rekenen op de MISTRAL (MISsile TRAnsportable Légère). Dit eveneens Franse luchtverdedigingssysteem is bedoeld om luchtvaartuigen te onderscheppen op korte afstand en op lage hoogte en dat met een maximaal effectieve dracht van 5600 meter tot een plafond van 3000 meter. Ook hier biedt de luchtvervoerbaarheid van het materieel en het personeel een troef, terwijl de parachuteerbaarheid ervan opnieuw op de agenda staat voor verdere testen en evaluatie.

Als gevechtssteunwapen wordt de link met de gesteunde eenheden verzekerd door een overkoepelende liaisoncapaciteit, waartoe ook de voorwaartse artilleriewaarnemers (VW) en de ‘Forward Air Controllers’ (FAC) behoren. Naast de effecten die door onze eigen vuurmonden gegenereerd worden, kunnen onze VW ook de effecten van geallieerde vuurmonden op doel brengen, terwijl we met onze capaciteit FAC, zowel in een nationaal als in een internationaal kader, ook effecten van bevriende luchtmiddelen aan onze tactische klant kunnen aanbieden.

Daarenboven blijft een deel van het personeel van het Bataljon Artillerie ook beschikbaar om, naast zijn ‘core business’ als artillerist, ook ingezet te kunnen worden ter ondersteuning van ‘Information Operations’ en dat meer specifiek met een opdracht binnen ‘Civil-Military Cooperation’ (CIMIC) en/of ‘Psychological Operations’ (PsyOps).