Officier bij de artillerie

Als officier bij de artillerie ben je verantwoordelijk voor het beheer van het personeel en het materieel van een peloton. (ongeveer 40 soldaten en onderofficieren).

In alle omstandigheden (in het kwartier, oefeningen, manoeuvres en operaties), ongeacht de omgeving, ongeacht de weersomstandigheden:

 • een peloton leiden teneinde de opdracht ervan te kunnen uitvoeren
 • het personeel van het peloton opleiden en trainen
 • beheer van personeel en materieel van dit peloton
 • met dit peloton opdrachten uitvoeren in elke omstandigheid en om het even welke omgeving Je hoofdtaken zullen bestaan uit:

– OPLEIDEN

+ van personeel om te overleven in het gevecht
+ uitvoering van de oefenkalender
+ gevechtsmethodes actueel houden

– VOORBEREIDEN

+ van materieel voor het uitvoeren van opdrachten
+ uitvoering van de logistieke kalender
+ de aanwezigheid en toestand van het materieel controleren

– BEGRIJPEN

+ van opgelegde opdrachten
+ de gekregen orders begrijpen
+ inschatten van de situatie

– UITVOEREN

+ van de opgelegde opdrachten, dit zowel in geïsoleerde toestand als in de schoot van + een grotere entiteit

– LEIDEN

+ van het peloton bij een operationele inzet door:
+ oordeelkundige tewerkstelling van de middelen van het peloton
+ waken over de mentale operationaliteit van het personeel van het peloton

– ANALYSEREN

+ van het geheel van de genomen maatregelen om de uitvoering ervan te verbeteren

Er bestaan verschillende mogelijkheden om officier te worden:

 • beroepsofficier

– via de normale werving
– via de werving op diploma (op basis van een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs
– via de aanvullende werving (op basis van een reeds begonnen vorming)

 • officier van het hulpkader
 • reserveofficier

De VORMING doorloopt een cyclus van meerdere maanden en bestaat uit:

 • een militaire basisvorming:
 • de militaire initiatiefase
 • de militaire basisopleiding officier
 • een gespecialiseerde professionele voming in het Bataljon Artillerie te Brasschaat (houwitser, mortier) of te NIEUWPOORT (mistral)
 • een stageperiode in de eenheid

Foto’s gemaakt door IPR Bataljon Artillerie, Defensie en VTZ (bekijk veel meer foto’s)