Relaties met lokale gemeenschappen

 

Samenwerkingsprincipes:

Nastreven van een samenwerking met als doel de inwoners van de stad/gemeente en de mensen van het bataljon nader tot elkaar te brengen.

Aangezien zowel op militair vlak als op stedelijk/gemeentelijk niveau de beschikbare middelen steeds schaarser worden, lijkt het aangewezen om samenwerkingsinitiatieven zoveel mogelijk te hechten aan bestaande activiteiten van één van de partijen.

De organisatie van nieuwe activiteiten moet zoveel mogelijk met inbreng van beide partijen gebeuren en met constante zorg voor een economisch gebruik van de ingezette middelen.